گزارش تصویری| مراسم روز اسناد ملی و میراث مکتوب ایران


تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۲/۱۹ - ۱۷:۱۱:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۱۹ - ۱۸:۵:۵
گزارش تصویری| مراسم روز اسناد ملی و میراث مکتوب ایران
مراسم روز اسناد ملی در ساختمان آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد