گزارش تصویری | نشست بررسی یازدهمین کتاب از «صد کتاب ماندگار قرن» با عنوان «تاریخ طب در ایران»


تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۲/۲ - ۱۵:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۲ - ۱۵:۲۴:۲۹
گزارش تصویری | نشست بررسی یازدهمین کتاب از «صد کتاب ماندگار قرن» با عنوان «تاریخ طب در ایران»
گزارش تصویری | نشست بررسی کتاب «تاریخ طب در ایران» به عنوان یکی از «صد کتاب ماندگار قرن» یکشنبه 2 اردیبهشت 1403 برگزار شد.