در دومین جلسه کمیته علمی جشنواره؛

محورهای فراخوان چهاردهمین جشنواره ملّی پژوهش و فناوری بررسی شد


تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۸/۱۰ - ۱۶:۱۳:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲/۸/۱۰ - ۱۶:۵۰:۴۷
محورهای فراخوان چهاردهمین جشنواره ملّی پژوهش و فناوری بررسی شد
دومین جلسه کمیته علمی چهاردهمین جشنواره ملّی پژوهش و فناوری سازمان اسناد و کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران با حضور فاطمه صدر، معاون پژوهش و منابع دیجیتال این سازمان و اعضای این کمیته برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران، دومین جلسه کمیته علمی چهاردهمین جشنواره ملّی پژوهش و فناوری سازمان اسناد و کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران با دستور بررسی تصویبِ سایر محورهای فراخوان جشنواره برگزار شد.

اعضای کمیته علمی این دوره از جشنواره، محورهای مطالعات تاریخ معاصر مبتنی بر سندپژوهی و تاریخ شفاهی  با زیرمحورهای تاریخ سیاسی، تاریخ اجتماعی، تاریخ فرهنگی، تاریخ  اقتصادی، هوش مصنوعی و فناوری‌های نوپدید در مطالعات تاریخی را تصویب کردند. در محور ایران‌شناسی زیرمحورهای مطالعات نظری تمدنی، مطالعات ایرانِ فرهنگی، نگرش اندیشمندان غیرایرانی و ایرانی به ایران، مناسبات ایران با غرب و شرق، منبع‌شناسی و ماخذشناسی؛ و در محور اسلام‌شناسی با تاکید بر تحولات دو سده اخیر با زیرمحورهای مطالعات نظری تمدنی در میان اسلام‌پژوهان، مطالعات تمدنی اسلام و سایر ادیان، مطالعات تمدنی اسلام و غرب و شرق، مطالعات راهبردی جهان اسلام، مرجع‌شناسی و ماخذشناسی و میراث مستند جهان اسلام نهایی شد.

محور حفاظت و نگهداری منابع آرشیوی و کتابخانه‌ای نیز با زیرمحورهای مدیریت بحران، حفاظت پیشگیرانه، مواد و شیوه‌های نوین، فناوری‌های نوپدید، نظریه‌های مرمت، امنیت میراث مستند و حفاظت دیجیتال تصویب شد. با توجه به منابع غنی موجود در کشور و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، محور نسخه‌شناسی و نسخه پژوهی با زیرمحورهای فناوری‌های نوپدید در نسخه‌شناسی و نسخه‌پژوهی، سازماندهی و خدمات اطلاعاتی نسخ خطی، تصحیح متون، نسخه خوانی همانند سال‌های گذشته یکی دیگر از محورهای مهم جشنواره است. در جشنواره چهاردهم با عنایت به تحولات فناورانه و توجهات سازمانی محور آینده‌پژوهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با تأکید بر هوش مصنوعی به محورهای جشنواره افزوده شد.