جشنواره شهید رجایی مدیر کل اسناد و کتابخانه ملی غرب کشور را به عنوان مدیر شایسته برگزید


تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۶/۱۴ - ۹:۱۲:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۶/۱۴ - ۱۶:۶:۱
جشنواره شهید رجایی مدیر کل اسناد و کتابخانه ملی غرب کشور را به عنوان مدیر شایسته برگزید
میثاق گودرزی مدیر کل اسناد و کتابخانه ملی غرب کشور در بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی به عنوان مدیر شایسته سال 1399 برگزیده شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، میثاق گودرزی مدیر کل اسناد و کتابخانه ملی غرب کشور، در بیست و چهارمین دوره برگزاری جشنواره شهید رجایی، به عنوان مدیر شایسته سال 1399 انتخاب شد و از سوی استاندار همدان مورد تقدیر قرار گرفت.

جشنواره شهید رجایی با توجه به عملکرد و فعالیت‌های قابل توجه مرکز اسناد و کتابخانه ملی غرب کشور، میثاق گودرزی را به به عنوان مدیر شایسته برگزید.