رئیس پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی مطرح کرد:

حفاظت از حقوق شهروندان دغدغه شورای جهانی آرشیو


تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۳/۲۹ - ۱۰:۳۴:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۳/۲۹ - ۱۰:۴۰:۲۱
حفاظت از حقوق شهروندان دغدغه شورای جهانی آرشیو
رئیس پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت: شورای جهانی آرشیو حفاظت از حقوق شهروندان با مسئولیت پذیری دولت ها را به کمک آرشیو مهمترین دغدغه خود عنوان کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، غلامرضا عزیزی رئیس پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی با بیان این مطلب عنوان کرد: مهمترین دغدغه و برنامه‌های شورای جهانی آرشیو حفاظت از حقوق شهروندان با مسئولیت پذیری دولت‌ها به کمک آرشیو است.

وی ادامه داد: مبحث بعدی این شورا، چگونگی شبکه‌سازی در جهت توانمندسازی حرفه آرشیو و آرشیوداری بود تا از طریق حمایت از مشاغل متحد، ضمن کمک به بخش‌های دیگر و عموم مردم با درک موضوعات آرشیو، به اهداف خود برای حرفه آرشیو و موسسات آرشیوی دست یابند و چگونگی دسترسی به نظریه و عمل آرشیو کنونی را نیز به چالش کشید.

عزیزی رئیس پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران خاطرنشان کرد: توانمندسازی، تقویت آرشیوها، مسئولیت‌پذیری، همکاری، فراگیری براساس برنامه استراتژیک ICA ، با موضوع کنگره ابوظبی (در سه حوزه پاسخگویی و شفافیت، همکاری و شبکه سازی، تنوع و فراگیری) و تقویت انجمن‌های دانش از دیگر مباحث مطرح شده بود.

پایان خبر//