نشست تخصصی «مراکز اسناد به مثابه شبکه پلتفرمی» و «آرشیو سرگردان: سرنوشت آرشیو پیمان سنتو» برگزار می شود


تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۳/۲۲ - ۷:۲۹:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۳/۲۲ - ۱۱:۷:۵۴
نشست تخصصی «مراکز اسناد به مثابه شبکه پلتفرمی» و «آرشیو سرگردان: سرنوشت آرشیو پیمان سنتو» برگزار می شود
نشست تخصصی با موضوعات «مراکز اسناد به مثابه شبکه پلترمی» و «آرشیو سرگردان: سرنوشت آرشیو پیمان سنتو» به همت پژوهشکده اسناد معاونت پژوهش و منابع دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، پژوهشکده اسناد معاونت پژوهش و منابع دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی نشست تخصصی در حوزه تاریخ را  به صورت آنلاین امروز  شنبه 22 خردادماه ساعت 12 برگزار می کند.

موضوعات مورد بحث در این نشست «مراکز اسناد به مثابه شبکه پلتفرمی» و «آرشیو سرگردان: سرنوشت آرشیو پیمان سنتو» خواهد بود.

خسروطالب زاده معاون اسناد و کتابخانه ملی ایران و مجید تفرشی مورخ و سند پژوه حوزه تاریخ معاصر ایران و تشیع سخنرانا این نشست آنلاین هستند.

حضور در نشست تخصصی «مراکز اسناد به مثابه شبکه پلتفرمی» و «آرشیو سرگردان: سرنوشت آرشیو پیمان سنتو» برای عموم آزاد است و علاقه مندان با مراجعه به  آدرس اینترنتی https://vc.nlai.ir/archive1 می توانند در این نشست تخصصی شرکت کنند.