در 99 ثانیه با حافظان میراث مکتوب ایران

فعالیت اداره مستندسازی کتابخانه ملی ایران به تصویر کشیده شد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۶/۲۴ - ۹:۴۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹/۶/۲۴ - ۹:۴۶:۲۹
فعالیت اداره مستندسازی کتابخانه ملی ایران به تصویر کشیده شد
فعالیت اداره مستندسازی زیر مجموعه اداره کل پردازش و سازماندهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در ویدئویی با عنوان «99 ثانیه با حافظان میراث مکتوب ایران» تولید و منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، فیلم های 99 ثانیه ای با هدف آگاهی بخشی و شناساندن فعالیت بخش های مختلف آرشیو ملی و کتابخانه ملی به مخاطبان و تبیین داشته های میراث مکتوب کشور در حافظه ملی ایرانیان تولید و منتشر می شود. در جدیدترین ویدئو فعالیت اداره مستندسازی به تصویر کشیده شده است.

طرح «99 ثانیه با حافظان میراث مکتوب ایران» در پاسخ به نیازسنجی مخاطبان، با ساختار امروزی، ضرباهنگ سریع با بهره گیری از عکس، ویدئو، گرافیک، موشن گرافیک، مصاحبه و متن های حاوی اطلاعات مربوطه است که بدون برون سپاری و بدون هزینه تولید و فقط با اتکا، ابتکار و مهارت کارشناسان اداره کل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تولید می شود.

مجموعه فیلم های 99 ثانیه ای به عنوان بخشی از تاریخ شفاهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و میراث مکتوب کشور پس از پخش و انتشار، آرشیو شده و برای علاقمندان و پژوهشگران قابل دسترس خواهد بود.

تا کنون فیلم های کوتاه 99 ثانیه درباره اداره نشریات و پیایندها،‌ اداره کل مرمت و حفاظت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و زیر مجموعه های آن، ‌فعالیت معاونت کتابخانه ملی ایران و ‌اداره کل پردازش سازماندهی، فعالیت های اداره سازماندهی و فهرست نویسی منابع غیر کتابی، فعالیت اداره فهرست نویسی منابع کتابی منتشر شده است و هفتمین قسمت از مجموعه فیلم های 99 ثانیه به تشریح فعالیت های اداره مستندسازی اختصاص دارد.

پایان خبر//