کتاب "رتوریک سیاسی در ایران " نقد و بررسی می شود


تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۵/۱۴ - ۱۰:۲۷:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸/۵/۱۹ - ۱۲:۴۲:۴۴
کتاب
کتاب "رتوریک سیاسی در ایران " در اندیشگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نقد و بررسی می‌شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، اندیشگاه سازمان در ادامه برنامه‌های نقد و بررسی کتاب، در روز چهارشنبه 16 مرداد، کتاب "رتوریک سیاسی در ایران " را با حضور تینا چهارسوقی امین، مهدی فدایی مهربانی، میثم سفید خوش و سید احمد حبیب نژاد، نقد و بررسی می‌کند.

نقد کتاب "رتوریک سیاسی در ایران " که دربرگیرنده سازوکارهای اقناع در گفتمان مجلس شورای اسلامی است، در ساعت 15 الی 17 روز چهارشنبه 16 مرداد در سازمان اسناد و کتابخانه ملی به آدرس بزرگراه شهید حقانی، (غرب به شرق) بلوار کتابخانه ملی، اندیشگاه کتابخانه ملی برگزار می‌شود.

انتهای خبر/