کارگاه‌های «آشنایی با منابع خطی و اسناد»


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۲/۲۵ - ۱۱:۳۹:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۰ - ۱۲:۲۱:۱
کارگاه‌های «آشنایی با منابع خطی و اسناد»
کارگاه‌های «آشنایی با منابع خطی و اسناد» برگزار می‌شود.

 اداره کل پژوهش و آموزش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در نظر دارد در روز شنبه لغایت دوشنبه مورخ 29 تا 31 اردیبهشت، کارگاه‌های «آشنایی با منابع خطی و اسناد» را طبق جدول ذیل برگزار می‌نماید.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً با شماره ۲۶۴۰۲۹۷۴ مرکز آموزش تماس بگیرید.

 

عنوان دوره

روز و تاریخ برگزاری

ساعت

استاد

محل برگزاری

آشنایی با خط سیاق (مقدمه و کلیات)

شنبه ۹۷/۲/۲۹

۱۳:۳۰-۹

جناب آقای

دکتر روستایی

کلاس آموزش ساختمان آرشیو ملی

مهرشناسی و مهرخوانی

۱۴-۱۷

سندشناسی، فهرست‌نویسی و چکیده‌نویسی اسناد

یکشنبه۹۷/۲/۳۰

۹-۱۷

نسخه‌شناسی عمومی و آشنایی با اجزای نسخ خطی

دوشنبه ۹۷/۲/۳۱

۹-۱۱

جناب آقای

دکتر عظیمی

کلاس آموزش  طبقه  مثبت یک ساختمان کتابخانه ملی

آشنایی با منابع خطی و انواع آن

۱۱:۱۵-۱۳:۱۵

جناب آقای

دکتر خانی‌پور

نسخه‌شناسی تخصصی و آشنایی با آرایه‌ها و تزئینات نسخ خطی

۱۳:۳۰-۱۴:۴۵

آشنایی با کتب چاپ قدیمی [(سنگی، سربی، گروار و افست) (شیوه‌های رایج چاپی قبل از ۱۳۳۰شمسی در ایران)]

۱۵-۱۷

جناب استاد

جمشید کیانفر