همکاری های سازمان اسناد و کتابخانه ملی و کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد حوزه های علمیه گسترش می یابد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۱۰/۲۹ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۶:۳۰:۵۳
همکاری های سازمان اسناد و کتابخانه ملی و کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد حوزه های علمیه گسترش می یابد
سازمان اسناد و كتابخانه ملي و كتابخانه مركزي و مركز اسناد حوزه هاي علميه، تفاهم نامه اي را به منظور گسترش همكاري هاي في مابين به امضاء رساندند.
سازمان اسناد و كتابخانه ملي و كتابخانه مركزي و مركز اسناد حوزه هاي علميه، تفاهم نامه اي را به منظور گسترش همكاري هاي في مابين به امضاء رساندند.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران در اين تفاهم نامه كه به مدت ۲ سال داراي اعتبار است، همكاري هايي در زمينه تبادل نسخ خطي و چا‍پ سنگي و پايان نامه، مطابق مقررات طرفين، مبادله فهرست نسخ خطي، دانش افزايي كارشناسان كتابخانه توسط همكاران سازمان در حوزه هاي كتابداري، فهرست نويسي كتاب چاپي و خطي، مبادله منابع چاپي طرفين، ارائه مشاوره تخصصي توسط سازمان به كتابخانه براي سازماندهي منابع غيركتابي و كتابي و اسناد، همكاري در راه اندازي مركز اسناد و سامانه نرم افزاري مرجع مجازي براي كتابخانه، همكاري در ارائه خدمات به محققين معرفي شده، ارائه خدمات فني در مورد كتابشناسي و ساير مباحث حول محور كتابخانه و اسناد را دربر مي گيرد.
لازم به ذكر است كه اين تفاهم نامه در پنج بند در تاريخ ۲۷ ديماه ۱۳۹۱ به امضاء دكتر اسحق صلاحي رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران و سيد علي عماد، معاون پژوهش حوزه هاي علميه رسيده است.
خاطرنشان مي شود سازمان اسناد و كتابخانه ملي، به منظور گسترش همكاري ها با مراكز علمي و مذهبي» تاكنون ده ها تفاهم نامه به امضاء رسانده است.