دکتر صلاحی: اندیشه ها و محتوای بومی در فضای مجازی دارای اثرگذاری وسیع است


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۱۱/۳ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۶:۲۸:۵۱
دکتر صلاحی: اندیشه ها و محتوای بومی در فضای مجازی دارای اثرگذاری وسیع است
دكتر صلاحي رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي طي سخناني در مراسم افتتاح نخستين همايش محتواي ملي در فضاي مجازي گفت: فضاي مجازي بهترين فرصت را براي نشر و گسترش انديشه ها و محتواي بومي فراهم مي آورد تا بتوانيم در سرزمين دشمن و البته با تاكتيك خودي و بومي مبارزه كنيم.
دكتر صلاحي رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي طي سخناني در مراسم افتتاح نخستين همايش محتواي ملي در فضاي مجازي گفت: فضاي مجازي بهترين فرصت را براي نشر و گسترش انديشه ها و محتواي بومي فراهم مي آورد تا بتوانيم در سرزمين دشمن و البته با تاكتيك خودي و بومي مبارزه كنيم.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، در ادامه همايش محتواي ملي در فضاي مجازي كه از صبح امروز چهارشنبه، چهارم بهمن ماه ۱۳۹۱ آغاز شده، صلاحي، رئيس همايش مذكور و عضو كنسرسيوم محتواي ملي، ضمن خير مقدم و خوش آمد گويي به حضار اين جلسه علمي و تشكر از كنسرسيوم محتواي ملي گفت: اگر بخواهيم يك مباني علمي داشته باشيم، ناگزير از شكل بخشي مفروضاتي هستيم.
دكتر صلاحي ادامه داد: يكي از مفروضات در مباحث علمي، اين مي تواند باشد كه بعضي از ابزارها به عنوان ابزار سلطه تلقي مي شوند. محيط مجازي با اينكه ۵ دهه بيشتر عمر ندارد ولي، ابزار سلطه كشورهاي قدرتمند تلقي مي شود و ماهيت آن دگرگون كننده است. جز ذات خداوند متعال كه خير محض است، همه مخلوقات و مصنوعات، تركيبي از از خير و شر است و هنر انسان مي بايست مبدل كننده تهديد به فرصت باشد، به نحوي كه استفاده از هر ابزاري را در مسير خير قرار دهد. بنابراين از آنجا كه محيط مجازي نيز دست ساخته بشر است، بنابراين مي تواند تركيبي از خير و شر باشد.
دكتر صلاحي همچنين با نقبي به فرمايشات رهبر معظم انقلاب در زمينه نوع محتواي كتاب ها كه مي تواند به صورت هاي مفيد، غير مفيد و مضر باشد، تأكيد كرد: اين يك مقررات كلي است كه همه مفاهيم و پديده ها داراي اين سه بعد است و هنرمندي ما بايد تبديل داده به اطلاعات و دانش و در نهايت حكمت باشد. حكمتي كه جايگاه يك انديشمند مسلمان و غيرمسلمان را مشخص مي كند.
رئيس نخستين همايش محتواي ملي در فضاي مجازي در زمينه راهبرد محتوا در فضاي مجازي گفت: بهترين دفاع در همه مواقع حمله است و اگر ما بتوانيم در سرزمين دشمن و با تكنيك خودي بجنگيم، مي توانيم از انديشه هاي بومي براي اين كار استفاده كنيم و اينجا جايي است كه انديشه هاي بومي كاربرد دارد.
دكتر صلاحي در پايان سخنان خود با تأكيد بر پيگيري مطالبات رهبر معظم اتقلاب در حيطه فضاي مجازي و اهتمامي كه ايشان نسبت به اين زمينه دارند، افزود: آثار استفاده از فضاي مجازي مي بايست در زندگي اجتماعي و سياسي و فرهنگي حاكم باشد و همانطور كه مقام معظم رهبري فرمودند اين مهم بايد در همه جامعه و براي تمامي افراد و اقشار گوناگون قابل بهره برداري باشد تا انشاالله تهديدات فضاي مجازي مبدل به فرصت سازنده شود.