ازابتدای سال نود،2۷۰ نفر از آرشیویست های دوایر دولتی توسط متخصصان آرشیو ملی ایران آموزش دیده اند


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۱۱/۸ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۶:۲۷:۳۰
ازابتدای سال نود،2۷۰ نفر از آرشیویست های دوایر دولتی توسط متخصصان آرشیو ملی ایران آموزش دیده اند
از آغاز سال نود تاكنون بيش از 2۷۰ نفر از بايگان ها و آرشيويست هاي سازمان ها و نهادهاي مختلف  طي ۵۷۰ ساعت، توسط متخصصان سازمان اسناد و كتابخانه ملي آموزش ديده اند.
از ابتداي سال نود تاكنون بيش از 2۷۰ نفر از بايگان ها و آرشيويست هاي سازمان ها و نهادهاي مختلف طي ۵۷۰ ساعت  توسط متخصصان سازمان اسناد و كتابخانه ملي آموزش ديده اند.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي، اين آموزش ها در قالب دوره هاي آموزشي و همچنين كارگاه هاي تخصصي با فراخوان عمومي از ساير نهادهاي كشور برگزار شده است و همچنان ادامه دارد.
بنا بر گفته امين الله آزاديان، مديركل شناسايي و فراهم آوري اسناد، آرشيو ملي ايران به عنوان متولي اصلي حفظ و نگداري از اسناد و همچنين آموزش متصديان اسناد در كشور به شمار مي رود و توانسته است علاوه بر آموزش تخصصي كاركنان دولتي، در زمينه ساماندهي اسناد كشور نيز قدم هاي برگي بردارد.
لازم به ذكر است كه در حال حاضر ۴۴۷ ميليون برگ از اسناد راكد تعيين تكليف شده است و ۸ ميليون برگ سند نيز حالت انتقالي يافته است. در همين زمينه ۳۶ هزارو ۴۱۲ متر مربع فضاي آزاد شده براي دستگاه ها به وجود آمده و ۵۷۰ ساعت نيز به بايگان ها و مسئولان دستگاه ها آموزش داده شده است.
آزاديان با اعلام اينكه ۴۲۵ رديف مجوز امحاء صادر شده، از حركت سريع و رو به شد شناسايي اسناد كشور و همچنين برنامه ريزي براي جمع اوري و سازماندهي اسناد الكترونيكي خبر داد.