دکتر صلاحی در بازدید از خبرگزاری نسیم: فلسفه راه اندازی مراکز استانی سازمان، احیاء تحقیقات بومی است


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۲/۹ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۶:۴:۵۷
دکتر صلاحی در بازدید از خبرگزاری نسیم: فلسفه راه اندازی مراکز استانی سازمان، احیاء تحقیقات بومی است
دكتر اسحق صلاحي رئيس سازمان اسناد وكتابخانه ملي امروز سه شنبه 10 ارديبهشت ماه از خبرگزاري نسيم بازديد و در پاسخ به سوال خبرنگار اين خبرگزاري در خصوص مراكز استاني سازمان، گفت: نگاه ما در مراكز استاني نگاه كتابخانه اي نيست. فلسفه ايجاد مركز استاني برطرف كردن نياز اسنادي استان هاي كشور و احياي تحقيقات بومي در سطح استان است، كه با توجه به گسترده بودن كشور و تنوع قوميت ها يك ضرورت محسوب مي شود.
دكتر اسحق صلاحي رئيس سازمان اسناد وكتابخانه ملي امروز سه شنبه 10 ارديبهشت ماه از خبرگزاري نسيم بازديد و در پاسخ به سوال خبرنگار اين خبرگزاري در خصوص مراكز استاني سازمان، گفت: نگاه ما در مراكز استاني نگاه كتابخانه اي نيست. فلسفه ايجاد مركز استاني برطرف كردن نياز اسنادي استان هاي كشور و احياي تحقيقات بومي در سطح استان است، كه با توجه به گسترده بودن كشور و تنوع قوميت ها يك ضرورت محسوب مي شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، دكتر صلاحي با تشريح فعاليت هاي سازمان گفت: سازمان اسناد و كتابخانه ملي موسسه اي علمي، آموزشي، تحقيقاتي و خدماتي با وظايفي حاكميتي از قبيل صدور فيپا، شاپا و شابكا است.
وي افزود: به دليل استانداردنبودن كتابخانه هاي عمومي و تخصصي در كشور، با سرريز جمعيت در كتابخانه ملي مواجه هستيم، اين درحالي است كه استفاده از فضاي كتابخانه ملي به عنوان قرائت خانه سبب مي شود، پژوهشگران براي استفاده از منابع با مشكل كمبود فضا مواجه شوند.
رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي با اشاره به صدور شماره استاندارد بين المللي كتابخانه ها (شابكا) توسط كتابخانه ملي، گفت: صدور شابكا به ما كمك مي كند تا بتوانيم در راستاي آموزش نيروي انساني، به تكميل منابع كتابخانه ها و برطرف كردن نواقصشان اقدام كنيم.
وي ادامه داد: انتقاد شديد من به عرصه كتابخانه ها در سطح عمومي، كتابشناس نبودن كتابداران است كه بايد هرچه زودتر براي برطرف كردن اين نقيصه اقدام كنيم.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص ارائه راهكار به ناشران، با توجه به افزايش قيمت كاغذ گفت: زيرساختي را در كتابخانه ملي آماده كرديم و به ناشران نيز اعلام شد كه مي توانند متن كامل كتاب خود را به سازمان ارائه كنند و از طريق سايت سازمان كتابشان را بفروشند، به طوري كه وجه آن مستقيم به حساب ناشر واريز شود، البته شرط ما براي ناشران، فروختن اين كتاب ها با شصت درصد تخفيف نسبت به قيمت پشت جلد آن است.
در پايان اين بازديد دكتر صلاحي از فعاليت هاي اين خبرگزاري تقديركرد و گفت : پيام رساني صحيح، دقيق و به موقع شما از طريق پيامك بسيار خوب است و خلايي كه در اين خصوص وجود داشت، برطرف شده است.