کتابخانه ملی ایران و قزاقستان در زمینه پژوهش های ایران شناسی و اسلام شناسی همکاری می کنند


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۲/۱۵ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۶:۲:۲
کتابخانه ملی ایران و قزاقستان در زمینه پژوهش های ایران شناسی و اسلام شناسی همکاری می کنند
بر اساس تفاهم نامه اي كه به امضاي روساي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران و كتابخانه ملي آكادميك قزاقستان رسيد، مقرر شد، دو طرف در زمينه پژوهش هاي ايران شناسي، اسلام شناسي، كتابداري و اطلاع رساني همكاري كنند.
بر اساس تفاهم نامه اي كه به امضاي روساي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران و كتابخانه ملي آكادميك قزاقستان رسيد، مقرر شد، دو طرف در زمينه پژوهش هاي ايران شناسي، اسلام شناسي، كتابداري و اطلاع رساني همكاري كنند.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، اين تفاهم نامه كه در 6 ماده تنظيم شده و به امضاي دكتر اسحق صلاحي و "عليبيك اسكاروف" رسيده، دو طرف در خصوص مبادله تجربه و اطلاعات در زمينه علوم كتابداري و اطلاع رساني، كتابخانه ديجيتال، نسخه شناسي، منابع نفيس خطي، فراهم آوري، فهرست نويسي، منابع ديجيتال، حفاظت و مرمت منابع به توافق رسيدند.
هم چنين مقررشد دو طرف در زمينه مبادله استاد و كارشناس و مواد كتابخانه اي شامل نسخه هاي خطي، منابع اطلاعاتي چاپي و غيرچاپي و اطلاعات موجود در زمينه انتشارات جديد سالانه و هم چنين تهيه و ارسال نسخه رقومي كتاب هاي خطي و چاپ سنگي با هم همكاري كنند.
برگزاري مشترك نمايشگاه هاي معرفي در سازمان طرف مقابل اعم از اسناد، پوستر و عكس از ديگر مفاد اين تفاهم نامه همكاري است. گفتني است اين تفاهم نامه به مدت سه سال معتبر است.