گسترش کتابخانه دیجیتال، دسترسی علاقه مندان به فرهنگ ایران را آسان تر می کند


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۲/۱۶ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۶:۱:۲۴
گسترش کتابخانه دیجیتال، دسترسی علاقه مندان به فرهنگ ایران را آسان تر می کند
دكتر اسحق صلاحي رئيس سازمان اسناد وكتابخانه ملي با حضور در ايستگاه شبكه راديويي كتاب، در گفتگوي زنده راديويي شركت كرد و گفت: با گسترش كتابخانه ديجيتال، بيشتر منابع سازمان در سراسر جهان، در دسترس علاقه مندان به فرهنگ و زبان ايران قرار مي گيرد.
دكتر اسحق صلاحي رئيس سازمان اسناد وكتابخانه ملي با حضور در ايستگاه شبكه راديويي كتاب، در گفتگوي زنده راديويي شركت كرد و گفت: با گسترش كتابخانه ديجيتال، بيشتر منابع سازمان در سراسر جهان، در دسترس علاقه مندان به فرهنگ و زبان ايران قرار مي گيرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد وكتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، وي در خصوص وضعيت بيست و ششمين دوره نمايشگاه بين المللي كتاب تهران گفت: اين كه بخش بين الملل از بخش اصلي نمايشگاه جدا شده، كار بسيار خوبي است و موجب شده تا ازحام از بين برود و فضاي نمايشگاه، فضاي خوبي باشد.
وي افزود: پيشنهاد مي كنم مكان خاصي را براي نمايشگاه دائمي كتاب در نظر بگيريم تا هر ساله هزينه هاي زيادي، صرف ساخت سازه هاي نمايشگاهي نشود.