وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از غرفه سازمان اسناد و کتابخانه ملی در نمایشگاه کتاب بازدید کرد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۲/۱۷ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۶:۰:۳۴
 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از غرفه سازمان اسناد و کتابخانه ملی در نمایشگاه کتاب بازدید کرد
دكتر سيدمحمد حسيني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به همراه "ميرزا شاهرخ اسراري" وزير فرهنگ تاجيكستان از غرفه سازمان اسناد و كتابخانه ملي در بيست و ششمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران بازديد كردند.
دكتر سيدمحمد حسيني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به همراه "ميرزا شاهرخ اسراري" وزير فرهنگ تاجيكستان از غرفه سازمان اسناد و كتابخانه ملي در بيست و ششمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران بازديد كردند.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، در ادامه بازديد مسئولان فرهنگي كشور از غرفه سازمان اسناد و كتابخانه ملي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي از بخش هاي مختلف غرفه سازمان بازديد كرد و با كتاب هاي منتشر شده توسط سازمان آشنا شد.
فهرستگان نسخ خطي ايران (فنخا)، اسناد نامه هاي اميركبير و اسناد قرارداد تركمنچاي از جمله كتاب هايي بودند كه مورد توجه دكتر حسيني و وزير فرهنگ جمهوري تاجيكستان قرار گرفتند.
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در ادامه، برخي از اسناد منتشر شده توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملي در زمينه خليج فارس و كتاب و كتابخانه را نيز مورد توجه قرار داد.
خاطرنشان مي شود در غرفه سازمان اسناد و كتابخانه ملي علاوه بر كتاب هاي چاپ شده جديد، برخي از اسناد مربوط به كتاب و كتابخانه ها نيز به نمايش عموم درآمده است.