راه اندازی آرشیو معنایی وب از پروژه های مهم کتابخانه ملی است


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۲/۲۲ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۵:۵۸:۱۸
راه اندازی آرشیو معنایی وب از پروژه های مهم کتابخانه ملی است
دكتر اسحق صلاحي رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي كه امروز دوشنبه 23 ارديبهشت ماه در پنجمين همايش ملي آرشيوي با رويكرد "مديريت اسناد الكترونيكي" سخنراني مي كرد، با اشاره به دردست داشتن و راه اندازي پروژه آرشيو معنايي وب توسط كتابخانه ملي گفت: اين پروژه، از پروژه هاي مهم سازمان است و با راه اندازي آن، نه تنها با جستجوي واژه بلكه با جستجوي معناي كلمات هم، اطلاعات مناسب در اختيار پژوهشگران قرار مي گيرد.
دكتر اسحق صلاحي رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي كه امروز دوشنبه 23 ارديبهشت ماه در پنجمين همايش ملي آرشيوي با رويكرد "مديريت اسناد الكترونيكي" سخنراني مي كرد، با اشاره به دردست داشتن و راه اندازي پروژه آرشيو معنايي وب توسط كتابخانه ملي گفت: اين پروژه، از پروژه هاي مهم سازمان است و با راه اندازي آن، نه تنها با جستجوي واژه بلكه با جستجوي معناي كلمات هم، اطلاعات مناسب در اختيار پژوهشگران قرار مي گيرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، دكتر صلاحي گفت: ما در قرن 21 با عدم قطعيت مواجه هستيم و ريسك تصميم گيري در اين قرن بسيار بالاست. مديريت مبتني بر تصميم گيري و تصميم گيري مبتني بر اطلاعات است و اطلاعات بايد صريح، صحيح و به موقع باشد. در گذشته مديران با كمبود اطلاعات مواجه بودند، اين اطلاعات قليل و با تاخير بود كه نيازمند به زمان بود.
وي افزود: امروز عصر انفجار اطلاعات و عصر ديجيتال است. مهم ترين ويژگي اين عصر، حجم انبوه اطلاعات و سرعت دستيابي به اطلاعات است.
رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي با اشاره به نبود استاندارد مناسب براي توليدمحتوا ادامه داد: اگر بتوانيم شكل واحدي براي مديريت اسناد داشته باشيم، كليه دستگاه هاي دولتي و غيردولتي مي توانند در اين بستر واحد، اسناد خود را مديريت كنند و توليد سند از منشاء مشخص مي شود.
بزرگيان، معاون نوسازي و تحول اداري و رئيس كميته هاي تخصصي فرايندهاي بين سازماني و دولت الكترونيك ضمن تبريك ماه رجب و بيان اهميت گراميداشت روز اسناد ملي و ميراث مكتوب گفت: سازمان اسناد و كتابخانه ملي، نقشي كليدي در تحقق اهداف ايفا مي كند و انتظار مي رود كه سازمان در سند چشم انداز جايگاه خود را مشخص نمايد.
وي خاطر نشان كرد: سازمان بايد مكاني مرجع براي نخبگان كشور باشد و دسترسي مناسب نخبگان و محققان در داخل و نيز تمامي افراد حتي خارج از كشوركه مي خواهند از ايران بدانند، بسيار حائز اهميت است. بزرگيان هم چنين در خصوص ثبت درست، حفاظت و مديريت اسناد و بهره برداري از آن ها مطالبي ارائه كرد.
هم چنين در پنجمين همايش ملي آرشيوي با رويكرد مديريت اسناد الكترونيكي مقالاتي با عناوين "شبكه معنايي اسناد الكترونيكي كشور"، "بررسي و ارائه پيشنهاد استقرار آرشيو ملي بر بنيان فناوري رايانش ابري"، "نقش سيستم مديريت اسناد الكترونيكي در اشتراك دانش"، "بررسي قالب هاي اسناد الكترونيكي در انواع مختلف و ظرفيت هاي حفاظت و نگهداري بلند مدت آن"، "تطابق استاندارد ياسا با بخش آرشيو سيستم اتوماسيون توليد و پخش صدا" و "بررسي نرم افزار مديريت اسناد الكترونيكي جك سام و قابليت هاي آن" ارائه شد.
گفتني است، در پايان اين مراسم از آرشيويست هاي نمونه سازمان اسناد و كتابخانه ملي در سال 91 قدرداني شد.