نشست " آسیب شناسی تاریخ شفاهی در ایران " برگزار شد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۸/۲۲ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۲:۵:۲۴
نشست
نهمين نشست گروه پژوهش هاي اسلام شناسي و ايران شناسي سازمان اسناد و كتابخانه ملي در سال 94 با عنوان " آسيب شناسي تاريخ شفاهي در ايران " با حضور غلامرضا عزیزی، رئیس پژوهشکده اسناد ، فریبرز خسروی، معاون پژوهش ، برنامه ريزي و فناوري سازمان اسناد و کتابخانه ملی و جمعی از علاقه مندان این حوزه در انديشگاه فرهنگي کتابخانه ملی برگزار شد.
نهمين نشست گروه پژوهش هاي اسلام شناسي و ايران شناسي سازمان اسناد و كتابخانه ملي در سال 94 با عنوان " آسيب شناسي تاريخ شفاهي در ايران " با حضور غلامرضا عزیزی، رئیس پژوهشکده اسناد ، فریبرز خسروی، معاون پژوهش ، برنامه ريزي و فناوري سازمان اسناد و کتابخانه ملی و جمعی از علاقه مندان این حوزه در انديشگاه فرهنگي کتابخانه ملی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، در این نشست غلامرضا عزیزی، رئیس پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ضمن اهمیت توجه به مقوله تاریخ شفاهی گفت: موضوع نشست بیانگر این است که به صورت محدود به تاریخ شفاهی ایران توجه کنیم و موضوع ما تنها تاریخ شفاهی نیست.
عزیزی با بیان اینکه عمر روش تاریخ شفاهی در ایران به سه دهه گذشته برمی گردد بیان کرد: در زمینه تاریخ شفاهی خیلی از دنیا عقب نیستیم و دو دهه دیرتر از دنیا این موضوع را شروع کرده ایم.
وی ادامه داد: تاریخ شفاهی بسیار گسترده شده است. شما با یک جستجوی ساده می توانید مفاهیم بسیار زیادی مانند تاریخ شفاهی تئاتر، تاریخ شفاهی گریم، تاریخ شفاهی مشهد و ... را در تاریخ شفاهی پیدا کنید.
رئیس پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی به ذکر آسیب شناسی تاریخ شفاهی به صورت عام و تاریخ شفاهی ایران به صورت خاص پرداخت و تصنعی شدن مصاحبه ها، بازاری و غیرتخصصی شدن مصاحبه ها، در هم شدن مرزهای واقعیت و خیال، کتمان واقعیت ها، مبالغه و عدم صحت، خط قرمزهای امنیتی و اخلاقی، مصاحبه با افراد کهنسال، عدم مشاهده سیاست مدون، سیاست زدگی مصاحبه ها و سانسور از جمله سرفصل های بحثی بودند که عزیزی آن ها را از آسیب های تاریخ شفاهی دانست.
شایان ذکر است در پایان جلسه حاضرین پرسش هایی را در خصوص تاریخ شفاهی مطرح کردند و عزیزی به آن ها پاسخ داد.