راه های ارتباط با روابط عمومی سازمان

 تلفن گویا: 81620 

ارتباط مستقیم با کارشناسان بازدید‌ها: 81623055-81623060- 81623039

نمابر: 88644135       پست الكترونيك:     bazdid@nlai.ir

 

فرم ثبت درخواست بازدیداز سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران