نظرسنجي سطح نگرش مراجعان

مراجعه کننده گرامی:
بادرود و احترام،پرسشنامه حاضر،با هدف بررسی وضعیت خدمت رسانی سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران طراحی و تنظیم شده است،هدف از آن برنامه ریزی مناسب به منظوراصلاح، توسعه و بروز رسانی خدمات به مراجعین و پژوهشگران محترم است،نظرات ارزشمند شما می تواند، مدیران و برنامه ریزان سازمان درپاسخگویی به انتظارات شما به نحو‌ موثری یاری نماید
از اینکه بااختصاص ده دقیقه،اززمان ارزشمند خود،ما را در تکمیل داده های موردنیاز جهت تحلیل و برنامه ریزی دقیق یاری می نمایید، ازشما سپاسگزاریم

 

 

با تشکر فراوان از همراهی شما.