• عنوان سند : مبارزه با آفات نباتی و حیوانی
  • شماره سند : ۲۴۰۴۲۸۲۸
  • تاریخ سند : ۱۳۳۵/۰۳/۲۰
  • تعداد صفحات : ۲

مبارزه با آفات نباتی و حیوانی

  • شماره : ۲۴۰۴۲۸۲۸

  • تاریخ : ۱۳۳۵/۰۳/۲۰

  • تعداد بازدید : 383


شرح سند: اين سند گزارشی از کمیسیون شماره6 کشاورزی مجلس سنا است که برای شور دوم به این مجلس تقدیم شده و در آن اصلاحاتی در مورد قانون دفع آفات نباتی و حیوانی با حضور معاون کشاورزی و رئیس اداره دفع آفات نباتی صورت گرفته و در ده ماده و تبصره‌های آن‌ها نحوه مبارزه با امراض نباتی توسط وزارت کشاورزی آمده است.