• عنوان سند : ارفاق به مرتکبین قاچاق تریاک بدون سابقه محکومیت
  • شماره سند : ۲۴۰۰۹۹۸۶۵
  • تاریخ سند : ۱۳۰۸/۰۳/۱۳
  • تعداد صفحات : ۱

ارفاق به مرتکبین قاچاق تریاک بدون سابقه محکومیت

  • شماره : ۲۴۰۰۹۹۸۶۵

  • تاریخ : ۱۳۰۸/۰۳/۱۳

  • تعداد بازدید : 382


شرح: اين سند بخشنامه موسسه انحصار دولتی وزارت مالیه در مورد نحوه ارفاق به مرتکبین قاچاق تریاک که سابقه محکومیت نداشته باشند طبق قانون مجازات مربوط است که به صورت سوال و جواب اداره مالیه کاشان با وزارت مالیه صورت گرفته است.