• عنوان سند : بهای زغال سنگ در چند معدن
  • شماره سند : ۲۴۰۰۰۰۳۶۸۰
  • تاریخ سند : ۱۳۱۹/۰۳/۱۲
  • تعداد صفحات : ۱

بهای زغال سنگ در چند معدن

  • شماره : ۲۴۰۰۰۰۳۶۸۰

  • تاریخ : ۱۳۱۹/۰۳/۱۲

  • تعداد بازدید : 489


شرح سند: اين سند بخشنامه اداره‌کل معادن وزارت پیشه و هنر است که در آن طبق تصویبنامه مقام وزارت، بهای سال جاری زغال سنگ در اشکال مختلف آن و در معدن‌های شمشک، زیراب، سرپل زنگوله، کلندرود، و انبار شماره 2 مرکز درج گردیده است.