• عنوان سند : رفع اشکالات قبوض مالیاتی خراسان
  • شماره سند : ۱-۰۹۲۱۰۰-۲۴۰
  • تاریخ سند : ۱۳۱۶/۰۳/۱۱
  • تعداد صفحات : ۱

رفع اشکالات قبوض مالیاتی خراسان

  • شماره : ۱-۰۹۲۱۰۰-۲۴۰

  • تاریخ : ۱۳۱۶/۰۳/۱۱

  • تعداد بازدید : 425


شرح سند: اين سند نامه‌ای از طرف کفیل وزارت مالیه به ادارة مالیه خراسان است که در آن آمده راجع به قبوض جزء درآمد شهرداری و اشکال موجود در مالیه قوچان با قسمت مربوط دیوان محاسبات مذاکره شود و در مورد عوارض قپان از ابطال تمبر و باندرل وصول که باعث کندی کار می‌شود صرف نظر کنند.