• عنوان سند : فراخوان پرسنل احتیاط به اداره وظیفه عمومی
  • شماره سند : ۱-۰۰۹۰۴۱-۲۲۰
  • تاریخ سند : ۱۲۵۲/۰۳/۰۹
  • تعداد صفحات : ۱

فراخوان پرسنل احتیاط به اداره وظیفه عمومی

  • شماره : ۱-۰۰۹۰۴۱-۲۲۰

  • تاریخ : ۱۲۵۲/۰۳/۰۹

  • تعداد بازدید : 479


شرح سند: اين سند بخشنامه اعلام شده از سوی معاون نخست‌وزیر و رئیس سازمان بسیج و آمادگی ملی به کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی است مبنی بر این که پرسنل احتیاط شهرستان تهران باستثنای سپاهیان انقلاب جهت دریافت برگ اعزام به جای پادگان فرح آباد به حوزه‌های وظیفه عمومی مرکزی در خیابان کندی و شرقی- غربی و جنوبی در بلوار الیزابت مراجعه کنند