• عنوان سند : مخالفت با تقاضای معافیت مالیاتی واردات قند و چای
  • شماره سند : ۲۴۰۰۱۴۴۴۶
  • تاریخ سند : ۱۳۰۵/۰۳/۰۷
  • تعداد صفحات : ۱

مخالفت با تقاضای معافیت مالیاتی واردات قند و چای

  • شماره : ۲۴۰۰۱۴۴۴۶

  • تاریخ : ۱۳۰۵/۰۳/۰۷

  • تعداد بازدید : 403

شرح سند: اين سند بخشنامه وزارت مالیه و رئیس کل مالیه به پیشکار مالیه فارس و بنادر جنوب در جواب تقاضای قونسول بوشهر برای معافیت اعضاء تلگرافخانه جاسک از حقوق انحصار قند و چای است که  معافیت را رد کرده و آن را مخالف حق انحصاری دولت برای ورود قند و چای می‌داند.