• عنوان سند : استعلام نظر ساواک برای اعزام مأموران دولتی به خارج
  • شماره سند : ۰۰۹۰۴۱-۲۲۰
  • تاریخ سند : ۱۳۵۲/۰۳/۰۸
  • تعداد صفحات : ۱

استعلام نظر ساواک برای اعزام مأموران دولتی به خارج

  • شماره : ۰۰۹۰۴۱-۲۲۰

  • تاریخ : ۱۳۵۲/۰۳/۰۸

  • تعداد بازدید : 495

شرح سند: اين سند مکاتبه وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست‌وزیر به وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه است که پیرو بخشنامه قبلی و اعلام سازمان اطلاعات و امنیت کشور درخواست نموده تا مأموریت کارمندان دولت به خارج حداقل یک هفته قبل از اعزام از طریق وزارت امورخارجه به منظور استعلام نظر به ساواک منعکس شود.