• عنوان سند : تجهیز و تأمین کارکنان مورد نیاز بیمارستان یکصد تختخوابی سبزوار .
  • شماره سند : ۱۵۸۴۲۱-۲۹۳
  • تاریخ سند : ۱۳۶۴/۰۳/۱۶
  • تعداد صفحات : ۱

تجهیز و تأمین کارکنان مورد نیاز بیمارستان یکصد تختخوابی سبزوار .

  • شماره : ۱۵۸۴۲۱-۲۹۳

  • تاریخ : ۱۳۶۴/۰۳/۱۶

  • تعداد بازدید : 46

درخواست نماینده مجلس شورای اسلامی از معاونت خدمات درمانی وزارت بهداری برای بیمارستان یکصد تختخوابی، ساخته شده توسط خیرین  در تجهیز، تأمین کارکنان و ایجاد پست­ های سازمانی به­ منظور بهره­ برداری.