• عنوان سند : درخواست تأمین سهمیه کاغذ برای چاپخانه­ ها
  • شماره سند : ۳۲۰۹۵-۲۹۳
  • تاریخ سند : ۱۳۵۳/۰۳/۰۷
  • تعداد صفحات : ۱

درخواست تأمین سهمیه کاغذ برای چاپخانه­ ها

  • شماره : ۳۲۰۹۵-۲۹۳

  • تاریخ : ۱۳۵۳/۰۳/۰۷

  • تعداد بازدید : 64

مکاتبه فرماندار جهرم با استانداری فارس، در باره تأمین سهمیه کاغذ جهت مصرف دو باب چاپخانه در جهرم به دلیل  كمبود و گرانی سرسام آور کاغذ و جلوگیری از رکود در امور ادارات آنجا.