• عنوان سند : رونوشت تلگراف کشاورزان اصفهان، مبنی بر تصرف غیر عادلانه از آب زاینده‌رود و پیامدهای آن برای محصول غله
  • شماره سند : ۶۴۸۱۹-۳۱۰
  • تاریخ سند : ۱۳۲۱/۰۳/۰۳
  • تعداد صفحات : ۱

رونوشت تلگراف کشاورزان اصفهان، مبنی بر تصرف غیر عادلانه از آب زاینده‌رود و پیامدهای آن برای محصول غله

  • شماره : ۶۴۸۱۹-۳۱۰

  • تاریخ : ۱۳۲۱/۰۳/۰۳

  • تعداد بازدید : 61

رونوشت تلگراف مالکان کشاورزان اصفهان به نماینده مجلس، و ارسال رونوشت به وزارت دارایی، وزارت کشاورزی  و نشریه مهر ایران،  درخصوص  ناامیدی از وزرات‌خانه‌های دارایی و کشاورزی به دلیل عدم توجه به شکایت‌ها  در خصوص  قطع شدن آب زاینده‌رود و  تصرف غیر عادلانه از آب آن، اظهار امیداوری به اقدام نماینده،  سوء استفاده بلوک لنجان و بالا دست از هرج مرج و عدم انتظام رودخانه و تصرف غیرعادلانه، در خطر افتادن کشت غله، تقاضا برای فرستادن فوری  یک نفر مهندس آبیاری  برای حل مشکل و جلوگیری از بین رفتن کلی محصول غله.