• عنوان سند : درخواست صدور پروانه‌ی ساختمانی برای ساخت ساختمان‌هائی در دولت آباد شهر ری
  • شماره سند : ۳۴۰۰۰۰۲۸۱
  • تاریخ سند : ۱۳۵۳/۰۳/۲۹
  • تعداد صفحات : ۱

درخواست صدور پروانه‌ی ساختمانی برای ساخت ساختمان‌هائی در دولت آباد شهر ری

  • شماره : ۳۴۰۰۰۰۲۸۱

  • تاریخ : ۱۳۵۳/۰۳/۲۹

  • تعداد بازدید : 319

در اين سند، با اشاره به تصميم شورای قانون نظارت بر گسترش شهر تهران، مبنی بر اسكان ساكنان گود باغ چالی در تعداد 280 دستگاه خانه، در اراضی دولت آبادشهر ری، درخواست شده كه برای صدور پروانه‌ی ساختمانی، دستور‌های لازم، صادر شود.