• عنوان سند : بخشنامۀ وزارت مالیه، در بارۀ اعلام وظایف اداره های بودجه و محاسبات کل مالیه
  • شماره سند : ۲۴۰۰۲۵۴۴۳
  • تاریخ سند : ۱۳۱۳/۰۳/۲۳
  • تعداد صفحات : ۵

بخشنامۀ وزارت مالیه، در بارۀ اعلام وظایف اداره های بودجه و محاسبات کل مالیه

  • شماره : ۲۴۰۰۲۵۴۴۳

  • تاریخ : ۱۳۱۳/۰۳/۲۳

  • تعداد بازدید : 321

در این سند، وزارت مالیه، وظایف دو ادارۀ بودجه و محاسبات کل مالیه را که در گذشته در ادارۀ سابق محاسبات کل انجام می­ شد اعلام کرده است. بخشنامۀ حاضر، در سه بخش وظایف ادارۀ بودجه، محاسبات وزارت مالیه و دایرۀ دیون و دعاوی را شرح داده است. جمع ­آوری ارقام برآورد عایدات، تهیۀ لایحۀ بودجۀ مملکتی، نگاهداری حساب اعتبارات دولت و امور مربوط به بودجۀ بلدیه ­ها، بر عهدۀ ادارۀ بودجه بوده است. تهیۀ بودجۀ کل وزارت مالیه و صورت بودجه­ های جزء اداره­ های تابعۀ آن وزارت­خانه، نگاهداری حساب اعتبارات، تهیۀ جواب مراسلات مربوط به تقاضای اعتبار اضافه و تمرکز محاسبات مربوط به بودجۀ اداره­ های وابسته به وزارت مالیه، نمونه ­ای از وظایف ادارۀ محاسبات بوده است. دایرۀ دیون و دعاوی نیز مسئول وصول مطالبات دولت، تهیۀ لیست­ های موردنیاز، رسیدگی به دعاوی، حساب­ های اداره ­های وزارت مالیه و سایر اموری است که در گذشته ادارۀ سابق محاسبات موظف به انجام آن ­ها بوده است.