• عنوان سند : سؤال سفارت ايران در فرانسه از وزارت امور خارجه، در مورد ميدان شمول قانون تغيير تاريخ ايران از قمری به شمسی، در خصوص معاهدات و قراردادها
  • شماره سند : ۸۳۸۲-۱۰۲۰۰۱
  • تاریخ سند : ۱۳۰۶/۰۳/۰۴
  • تعداد صفحات : ۲

سؤال سفارت ايران در فرانسه از وزارت امور خارجه، در مورد ميدان شمول قانون تغيير تاريخ ايران از قمری به شمسی، در خصوص معاهدات و قراردادها

  • شماره : ۸۳۸۲-۱۰۲۰۰۱

  • تاریخ : ۱۳۰۶/۰۳/۰۴

  • تعداد بازدید : 465

طبق اين سند، سفارت ايران در فرانسه، برای اعمال تغيير تاريخ كشور از قمری به شمسی در معاهدات و قراردادهای بين‌المللی، از وزارت خارجه كسب تكليف كرده است. وزارت خارجه نيز، موضوع را پیگیری کرده که منجر به نظر مجلس بر تهیۀ لایحۀ قانونی در هیئت دولت برای تعیین تکلیف قراردادها و معاهدات مربوط به این نامه شده است.