• عنوان سند : تجهیز و بهسازی وضعیت قهوه خانه های واقع در شاهراه های جهانگردی کشور
  • شماره سند : ۲۹۳۰۵۸۰۷۴
  • تاریخ سند : ۱۳۴۴/۰۳/۰۳
  • تعداد صفحات : ۱

تجهیز و بهسازی وضعیت قهوه خانه های واقع در شاهراه های جهانگردی کشور

  • شماره : ۲۹۳۰۵۸۰۷۴

  • تاریخ : ۱۳۴۴/۰۳/۰۳

  • تعداد بازدید : 396

در این سند، به فرمانداری کل سمنان اعلام شده است که دولت، از محل صندوق ضمانت صنعتی، وام­هائی برای قهوه­ خانه­ های واقع در مسیرهای جهانگردی در نظر گرفته است تا صاحبان آن­ها، با استفاده از آن، قهوه­ خانه ­های خود را تعمیر کنند و خدمات مناسبی به مسافران ارائه دهند. سازمان جلب سیاحان، به دلیل کمبود اعتبار اختصاص داده شده، یکی از شرایط اعطای وام را، موقعیت محل قهوه­ خانه از نظر تردد مسافران اعلام کرده است.