• عنوان سند : اعلام آمادگی سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران، برای انتقال مراکز صنعتی شهرستان یزد به خارج شهر، همراه با اساسنامۀ مرکز صنایع کوچک و دستی ایران
  • شماره سند : ۱-۲۹۳۰۱۰۹۸۱
  • تاریخ سند : ۱۳۴۸/۰۳/۰۱
  • تعداد صفحات : ۳

اعلام آمادگی سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران، برای انتقال مراکز صنعتی شهرستان یزد به خارج شهر، همراه با اساسنامۀ مرکز صنایع کوچک و دستی ایران

  • شماره : ۱-۲۹۳۰۱۰۹۸۱

  • تاریخ : ۱۳۴۸/۰۳/۰۱

  • تعداد بازدید : 484

در این سند، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران، در نامۀ ارسالی خود به فرمانداری یزد، با اشاره به مشکلات شهرداری ­ها برای بیرون فرستادن کارخانه ­ها و کارگاه­ های صنعتی از داخل شهرها، آمادگی خود را برای همکاری در تعیین ناحیۀ صنعتی و اقدامات مربوط به صنعت­گران کوچک، اعلام کرده است.

   اساسنامۀ این سازمان نیز، در 12 ماده و 2 تبصره، به نامه پیوست شده که در آن، به مواردی مانند: هدف، وظائف، تشکیلات و ترکیب شورای صنایع کوچک و دستی ایران، اشاره شده است.