• عنوان سند : تصمیم هیئت وزرا، در خصوص توقیف روزنامه های عصر انقلاب و کنکاش
  • شماره سند : ۲۹۳۰۰۵۳۹۹
  • تاریخ سند : ۱۳۳۳/۰۳/۱۱
  • تعداد صفحات : ۱

تصمیم هیئت وزرا، در خصوص توقیف روزنامه های عصر انقلاب و کنکاش

  • شماره : ۲۹۳۰۰۵۳۹۹

  • تاریخ : ۱۳۳۳/۰۳/۱۱

  • تعداد بازدید : 357

سند، حاوی دستور رياست‌وزرا(نخست‌وزير) به وزارت داخله(كشور) است كه طي آن، تصميم هيئت ‌وزيران درخصوص توقيف روزنامه‌های عصر انقلاب و كنكاش، به مدت شش ماه تا حصول اجازۀ مجدد اعلام شده و اجرای آن به وزارت داخله(كشور) و اداره نظميه دستور داده شده است.