• عنوان سند : گزارش وزارت خارجه از اقدامات و عملكرد چهل و چهار عضو امضاء‌كننده قرارداد اداره معاونت و اعاده وضع و حيثيت سابق ملل متحد و ملل همراه، به نخست‌وزيري
  • شماره سند : ۱۲۸۷۰-۱۰۲۰۱۴
  • تاریخ سند : ۱۳۲۳/۰۳/۰۲
  • تعداد صفحات : ۲

گزارش وزارت خارجه از اقدامات و عملكرد چهل و چهار عضو امضاء‌كننده قرارداد اداره معاونت و اعاده وضع و حيثيت سابق ملل متحد و ملل همراه، به نخست‌وزيري

  • شماره : ۱۲۸۷۰-۱۰۲۰۱۴

  • تاریخ : ۱۳۲۳/۰۳/۰۲

  • تعداد بازدید : 359

اين سند، دربرگيرنده گزارش معاون‌كل وزارت امورخارجه به نخست‌وزيری است كه طی آن با اشاره به امضای مشروط قرارداد اداره معاونت و اعاده وضع و حيثيت سابق ملل متحد و ملل همراه از سوی ايران، به تشريح موضوع پرداخته است.

   طبق گزارش، هئيت ‌نمايندگان در روز دهم نوامبر در شهر آتلانتيك در كنفرانسی شركت كرده‌اند كه دستور جلسه آن انتخاب رئيس و تعيين وظايف وی بوده است.

   همچنين در اين كنفرانس سهم كشورهای مختلف برای مخارج مشخص و سهم ايران 10درصد تعيين شده كه به سفارت ايران در واشنگتن دستور داده شده است كه در مذاكره با رئيس اداره معاونت و جلب توجه وی به خسارت‌های ايران از جنگ، آن‌ها را قانع كنند تا سهميه زيادی بر كشور تحميل نشود. گزارشگر از نخست‌وزير درخواست نموده كه مبلغ مورد نظر دولت در اين زمينه اعلام شود، تا مذاكرات سفارت‌خانه با در نظر گرفتن آن، صورت پذيرد.