• عنوان سند : رونوشت بخشنامه وزارت داخله در خصوص ساخت میدان فرودگاه و چگونگی حفظ و حراست از آن‌ها
  • شماره سند : ۰۰۰۹۳۳-۲۳۰
  • تاریخ سند : ۱۳۱۷/۰۳/۱۸
  • تعداد صفحات : ۱

رونوشت بخشنامه وزارت داخله در خصوص ساخت میدان فرودگاه و چگونگی حفظ و حراست از آن‌ها

  • شماره : ۰۰۰۹۳۳-۲۳۰

  • تاریخ : ۱۳۱۷/۰۳/۱۸

  • تعداد بازدید : 191

رونوشت بخشنامه وزارت داخله مکتوب شده بوسیله فرمانداری قم، پست دلیجان در خصوص تشخیص تهیه میدان فرودگاه در هر نقطه توسط دولت و انجام کار احداث ساختمان آن توسط وزارت پست و تلگراف؛ تحویل گرفتن ساختمان و حفاظت و نگهداری از آن توسط شهرداری محل و تهیه گزارش از وضعیت فرودگاه به صورت ماهانه و ارسال به وزارت داخله .