• عنوان سند : افزوده شدن قصبه بافق یزد به نقاط بد آب و هوای و تصویب پرداخت فوق العاده بدی آب و هوا برای مأموران غیر بومی آنجا
  • شماره سند : ۰۰۸۷۸۱-۲۹۷
  • تاریخ سند : ۱۳۱۱/۰۳/۲۶
  • تعداد صفحات : ۱

افزوده شدن قصبه بافق یزد به نقاط بد آب و هوای و تصویب پرداخت فوق العاده بدی آب و هوا برای مأموران غیر بومی آنجا

  • شماره : ۰۰۸۷۸۱-۲۹۷

  • تاریخ : ۱۳۱۱/۰۳/۲۶

  • تعداد بازدید : 190

سواد تصویب‌نامه هیئت‌وزراء در مورد افزودن قصبه بافق یزد جزء نقاط بد آب و هوای مملکت و پرداخت یک پنجم حقوق مأموران غیر بومی بعنوان فوق العاده بدی آب و هوا .