• عنوان سند : بخشنامه تغییر نام بنگاه نوانخانه به بنگاه حمایت بی‌نوایان
  • شماره سند : ۰۳۱۶۴۲-۲۴۰
  • تاریخ سند : ۱۳۲۴/۰۳/۱۶
  • تعداد صفحات : ۱

بخشنامه تغییر نام بنگاه نوانخانه به بنگاه حمایت بی‌نوایان

  • شماره : ۰۳۱۶۴۲-۲۴۰

  • تاریخ : ۱۳۲۴/۰۳/۱۶

  • تعداد بازدید : 144

 بخشنامه وزارت دارائی به اداره دارائی  سبزوار درخصوص نامه شهرداری تهران با موضوع تغییر نام بنگاه نوانخانه به بنگاه حمایت بی‌نوایان در جلسه هیئت مدیره و درخواست بکار بردن نام جدید در مکاتبات اداری