• عنوان سند : بخشنامه معرفی تعدادی تحویلدار از وزارت معارف به وزارت طرق و شوارع
  • شماره سند : ۰۰۷۶۰۸-۲۹۷
  • تاریخ سند : ۱۳۰۹/۰۳/۰۳
  • تعداد صفحات : ۱

بخشنامه معرفی تعدادی تحویلدار از وزارت معارف به وزارت طرق و شوارع

  • شماره : ۰۰۷۶۰۸-۲۹۷

  • تاریخ : ۱۳۰۹/۰۳/۰۳

  • تعداد بازدید : 169

بخشنامه وزارت طرق و شوارع به وزارت معارف در خصوص نیاز به عده‌ای تحویلدار و درخواست معرفی چند تن از داوطلبان و کارکنان رسمی آن وزارتخانه با شرایط ذکر شده، و دستور وزارت معارف برای پیگیری و  انتقال افراد واجد شرایط  به وزارت طرق