• عنوان سند : حمایت ایل زعفرانلو از دکتر مصدق در خلع ید اجنبی
  • شماره سند : ۲۹۳۰۰۹۰۵۷
  • تاریخ سند : ۱۳۳۰/۰۳/۱۵
  • تعداد صفحات : ۱

حمایت ایل زعفرانلو از دکتر مصدق در خلع ید اجنبی

  • شماره : ۲۹۳۰۰۹۰۵۷

  • تاریخ : ۱۳۳۰/۰۳/۱۵

  • تعداد بازدید : 536

 

شرح: سند نامه تاج محمد بهادری با اعلام نمایندگی از طرف250هزار نفر از ایلات و عشایر ایل زعفرانلو به دکتر مصدق نخست وزیر ایران مبنی بر پشتیبانی کامل از وی در خلع ید اجنبی از سرنوشت کشور است. این نامه به رادیو تهران رونوشت شده است.