• عنوان سند : گزارش اجتماع در مسجد وکیل شیراز در مورد خلع يد شرکت نفت
  • شماره سند : ۲۹۰۰۰۸۳۹۵
  • تاریخ سند : ۱۳۳۰/۰۳/۱۲
  • تعداد صفحات : ۱

گزارش اجتماع در مسجد وکیل شیراز در مورد خلع يد شرکت نفت

  • شماره : ۲۹۰۰۰۸۳۹۵

  • تاریخ : ۱۳۳۰/۰۳/۱۲

  • تعداد بازدید : 436

 

شرح: سند گزارش سرتیپ قوامی از اداره کارآگاهی شیراز به شهربانی کل کشور است که در آن آمده به دعوت حزب برادران حدود 6000 نفر در مسجد وکیل جمع شده و 8 دانشجو و آقای حاج سید نورالدین مجتهد رهبر حزب در حمایت از خلع ید شرکت سابق نفت و پشتیباتی از دولت و مجلس، اعتراض شديد به دسته هاي چپ و راست و هواداران صلح سخنرانی کردند. در پايان نيز، به تأئيد نظر آيت‌الله كاشاني دربارة طهماسبي قاتل سپهد رزم آرا اشاره شده است.