• عنوان سند : ضرورت داشتن گواهی واکسن برای مسافرت از عراق به ایران
  • شماره سند : ۸۳۳۴-۳۶۰
  • تاریخ سند : ۱۳۰۷/۰۳/۰۵
  • تعداد صفحات : ۱

ضرورت داشتن گواهی واکسن برای مسافرت از عراق به ایران

  • شماره : ۸۳۳۴-۳۶۰

  • تاریخ : ۱۳۰۷/۰۳/۰۵

  • تعداد بازدید : 443

 

شرح: سند نامة وزارت امورخارجه به کنسولگری ایران در بغداد است كه در آن آمده  به دليل شيوع  مرض طاعون در عراق مي‌بايد در جراید اعلام شود که مسافرانی که قصد سفر به ایران دارند باید گواهی واکسن تزریق شده همراه داشته و گرنه اجازه ورود به ایران ندارند.