• عنوان سند : لزوم تدریس کتاب زمین شناسی شرکت نفت در مدارس
  • شماره سند : ۳۱۳۳۸-۲۹۷-۱
  • تاریخ سند : ۱۳۱۱/۰۳/۰۲
  • تعداد صفحات : ۱

لزوم تدریس کتاب زمین شناسی شرکت نفت در مدارس

  • شماره : ۳۱۳۳۸-۲۹۷-۱

  • تاریخ : ۱۳۱۱/۰۳/۰۲

  • تعداد بازدید : 476

 

شرح: سند نامة شرکت نفت انگلیس و ایران به وزارت معارف در بارة «کتاب ابتدائی زمین شناسی» است که در آن آمده این شرکت آن را با تصویب این وزارت برای مدارس متوسطه تالیف کرده و چون استقبالی از خرید آن در مدارس نشده طی بخشنامه‌‌ای برای فروش و آموزش آن به محصلان اقدام شود. در ادامه آمده است كه در غير اين صورت، راهي جز فروش كتاب نمي‌ماند و شركت زحماتش هدر خواهد رفت.