• عنوان سند : موافقت هيئت‌وزيران با شركت دكتر محمدعلي مجتهدي، در كنگرة بين المللي مكانيك در پاريس
  • شماره سند : ۲۹۷۰۰۵۵۹۲
  • تاریخ سند : ۱۳۲۵/۰۳/۱۹
  • تعداد صفحات : ۱

موافقت هيئت‌وزيران با شركت دكتر محمدعلي مجتهدي، در كنگرة بين المللي مكانيك در پاريس

  • شماره : ۲۹۷۰۰۵۵۹۲

  • تاریخ : ۱۳۲۵/۰۳/۱۹

  • تعداد بازدید : 459

اين سند نامة نخست‌وزيري به وزارت امور خارجه است كه در آن هيئت‌وزيران با پيشنهاد وزارت فرهنگ مبني بر مأموريت يك ماهة دكتر محمد علي مجتهدي استاد دانشكده فني به نمايندگي از دانشگاه تهران براي شركت در كنگرة بين المللي مكانيك علمي در پاريس موافقت كرده است.