• عنوان سند : صادرات و واردات بدون مجوز برای ساکنان بنادر جنوب
  • شماره سند : ۰۲۱۲۸۸-۲۴۰-۲
  • تاریخ سند : ۱۳۱۶/۰۳/۳۱
  • تعداد صفحات : ۱

صادرات و واردات بدون مجوز برای ساکنان بنادر جنوب

  • شماره : ۰۲۱۲۸۸-۲۴۰-۲

  • تاریخ : ۱۳۱۶/۰۳/۳۱

  • تعداد بازدید : 271

شرح سند: اين سند تصویب‌نامه ابلاغی هیأت وزراء توسط وزارت مالیه در مورد اختیار ساکنان بنادر جنوب برای صادرات و واردات است که بنا به پیشنهاد اداره‌کل تجارت و با موافقت وزارت مالیه و اداره کل گمرک تهیه شده است. و طبق مفاد آن هر یک از ساکنان بنادر  و جزائر جنوب می‌توانند محصولات محلی خود را تا هزار ریال بدون اخذ گواهی‌نامه و تعهد اسعار صادر نمایند و در مقابل تا همین میزان در حد احتیاجات محلی وارد نمایند. همچنین، چگونگی معامله با کارکنان و مسافران کشتی‌ها وارده شده به آب‌های ایران و تکلیف گمرگ‌های مرزی در خصوص این گونه مبادلات و نیز الغای مقررات قبلی  تشریح شده است.