• عنوان سند : اجازه خرید ارز و صدور کالا به تجارتخانه‌های لاوی و کتانه
  • شماره سند : ۱-۰۲۱۲۸۸-۲۴۰
  • تاریخ سند : ۱۳۱۶/۰۳/۱۷
  • تعداد صفحات : ۲

اجازه خرید ارز و صدور کالا به تجارتخانه‌های لاوی و کتانه

  • شماره : ۱-۰۲۱۲۸۸-۲۴۰

  • تاریخ : ۱۳۱۶/۰۳/۱۷

  • تعداد بازدید : 393

شرح سند: اين سند ابلاغ تصویبنامه هیأت وزراء توسط وزارت مالیه است مبنی بر اینکه به پیشنهاد اداره تجارت و موافقت وزارت مالیه به کمیسیون ارز اجازه داده شده به تجارتخانه‌های لاوی و کتانه تا مبلغ 50000لیره برای صدور کالا و خرید ارز مجوز داده ‌شود.