• عنوان سند : ابلاغ تصویب‌نامه در خصوص واردات طلا برای صنف طلاساز
  • شماره سند : ۰۳۰۵۸۱-۲۳۰
  • تاریخ سند : ۱۳۴۷/۰۳/۰۴
  • تعداد صفحات : ۱

ابلاغ تصویب‌نامه در خصوص واردات طلا برای صنف طلاساز

  • شماره : ۰۳۰۵۸۱-۲۳۰

  • تاریخ : ۱۳۴۷/۰۳/۰۴

  • تعداد بازدید : 288

شرح سند: اين سند ابلاغ تصویب‌نامه هیأت وزیران به وزارت دارائی است. مبنی بر این که هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت دارائی و باستناد قانون بانکی و پولی و موافقت شورای پول و اعتبار، ورود سالانه چهار تن طلا به ایران را توسط بانک ملی برای رفع احتیاجات صنف طلاساز تصویب نموده است.