روز ملی شنیدن


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ - ۱۱:۵۴:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ - ۱۱:۵۸:۳۷
روز ملی شنیدن

در شماره شهریور ماه، به برنامه ای به نام استوری كورپز، برای ضبط خاطرات شهروندان امریكائی اشاره شد.

اینك روز بیست و هفتم ماه نوامبر را، این تشكیلات به عنوان روز ملی شنیدن نامگذاری كرده است. روز ملی شنیدن، تلاشی است برای تشویق همه مردم، تا به پاس بزرگداشت  یك دوست، یك فرد مورد علاقه یا یك عضو جامعه، با آن ها در مورد زندگی شان مصاحبه كنند. فرایند مصاحبه، كم تر از یك ساعت به طول خواهد انجامید.

شركت كنندگان در این حركت، تشویش می شوند تا برای ضبط مصاحبه در این روز، از تجهیزاتی كه در دسترس دارند، نظیر تلفن همراه، دستگاه ضبط صوت خانگی، رایانه و حتا قلم و كاغذ استفاده نمایند. برای رهنمود علاقه مندان در پایگاه ویژه آن به نشانی  http://www.nationaldayoflistening.org     اطلاعاتی قرار داده شده مانند پرسش هائی كه در مصاحبه  برای پرسیدن مناسب است. به عنوان مثال،

شادترین لحظه زندگی شما، كدامیك بوده است؟

مهم ترین درسی كه از زندگی گرفته اید، چیست؟

اولین خاطره ای كه به یاد دارید، كدام است؟

دوست دارید، چگونه به خاطر آورده شوید؟

مهم ترین فرد در زندگی شما، كیست؟

چه كسی، بیش ترین تأثیر را در زندگی شما داشته است؟

چه كسی، مهربان ترین فرد نسبت به تو بوده است؟

خاطره ای كه خیلی آن را دوست داری را تعریف كن.

 اگر بخواهی كلام هوشمندانه ای به من بگوئی، چه چیزی می گوئی؟

چه وقتی، خودت را تنهاتر از همیشه اجساس كرده ای؟

آیا چیزی بوده است كه همیشه می خواستی به من بگوئی، اما نگفته ای؟

 

برای مصاحبه با پدربزرگ ها، این سؤال ها پیشنهاد شده است:

پدربزرگ! شما كجا بزرگ شدید؟

كودكی تان چگونه گذشت؟

بیش تر از همه، چه كسانی را دوست داشته اید؟

آیا داستان هائی كه آن ها برایتان تعریف می كردند، به یاد دارید؟

چگونه با مادربزرگ آشنا شدید؟

مادربزرگ، چه عادت های خوبی داشت؟

بدترین كاری كه مادربزرگ انجام داد، چه بود؟

شجره نامه خانوادگی ما را تا كجا می توانید رسم كنید؟

 

اگر بخواهید با پدرتان مصاحبه كنید، این سؤال ها پیشنهاد شده است:

پدر! آیا به یاد دارید كه لحظه اولی كه مرا دیدید، چه چیزی از ذهنتان گذشت؟

اسم مرا، چگونه انتخاب كردید؟

من، چه جور بچه ای بودم؟

یادتان می آید برای من چه آوازی می خواندید؟

خواهر و برادرهایم چگونه بودند؟

چه خاطره دوست داشتنی از هر یك از برادرها و خواهرهایم به یاد دارید؟

وقتی من در حال رشد بودم، چه سختی هائی كشیدید؟

چه رؤیاهائی برای من داشتید؟

با مادر، چگونه آشنا شدید؟

چه خاطره خوبی از او به یاد دارید؟

آیا به من افتخار می كنید؟

 

برای مصاحبه با خواهر یا برادر، سؤال هائی  نظیر سؤال های زیر پیشنهاد شده است:

اولین خاطره ای كه از من به خاطر داری، چیست؟

رابطه من را با خودت چگونه توصیف می كنی؟

آیا چیزی هست كه همیشه می خواسته ای به من بگوئی، اما نگفته ای؟

 

اگر با فرد كهنسالی مصاحبه می كنید،  این سؤال ها مناسب است:

آیا می توانید در مورد شهرمان داستانی تعریف كنید؟

 [او، ممكن است در مورد جنگ صحبت كند، در این صورت می توان این سؤالات را پرسید:]

آیا شما به جنگ رفته اید؟

جنگ، چگونه است؟

آیا جنگ، باعث ایجاد تغییر در شما شد؟

چه خاطره مهمی از این دوره دارید؟

و ...

برای راهنمائی بیش تر، تعدادی مصاحبه به عنوان نمونه، به صورت صوتی در این وبگاه قرار داده شده است.

استوری كورپز، تأكید كرده كه در حال حاضر ظرفیت نگهداری منابع تولید شده در كتابخانه كنگره موجود نیست و در مقابل، نحوه نگهداری یا نصب آن ها را در پایگاه به علاقه مندان آموزش داده است.